Які природоохоронні території поширені в африці
Перейти к содержимому

Які природоохоронні території поширені в африці

 • автор:

Охорона природи Африки

У XIX ст. і особливо на початку XX ст. різко знизилася чисельність багатьох великих тварин, а деякі види (зебра-квага, блакитна кінська антилопа) повністю винищені.

Для збереження зникаючої фауни і флори ще в колоніальний період створили декілька національних парків і заповідників: Вірунга (1925), Серенгеті (1940), Цаво, Рувензорі (1952). Одним з найперших парків-заповідників був Сабі-Гейм, тепер національний парк ім. Крюгера, що є найбільшою природоохоронною територією Африки (20 тис. км 2 ).

Після Африканської конференції 1961 року, на якій представники 21 африканської країни підписали маніфест про охорону природи Африки, почали впроваджувати важливі національні закони. Перед національними парками була поставлена задача: набути реальної ваги в загальній системі охорони природи і раціонального використання природних ресурсів; стати центром просвіти й освіти в галузі охорони природи, а ще – науково-дослідними центрами в галузі екології.

Нині в Африці наявні дві основні форми охоронних територій: національні парки та резервати. У підсумку 4% площі континенту на сьогодні перебувають під державною охороною. Станом на 2014 рік функціонувало 335 національних парків (у т. ч. близько 180 природних територій зі суворим режимом охорони), у них знайшли прихисток більш як 1 100 видів ссавців, 100000 видів комах, 600 видів птахів і 3000 видів риб, а 26 національних парків і заповідників Африки внесені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Запитання для контролю і самоконтролю

 1. Назвати головні екологічні проблеми Африки та місця їхньої локалізації.
 2. Проаналізувати основні причини екологічноної нестабільності Африки.
 3. Розкрити вплив антропогенної діяльності та зміни клімату на зменшення площ лісів і збільшення опустелених площ у Африці.
 4. Охарактеризувати використання земельних угідь у різних регіонах Африки.
 5. Охарактеризувати використання водних ресурсів Африки. Перелічити ріки, на яких споруджено ГЕС, а також водосховища та канали Африки.
 6. Назвати регіони Африки, у яких природні ландшафти найбільш антропогенно змінені. Пояснити причини.
 7. Охарактеризувати структуру земельних ресурсів географічних поясів та природних зон Африки.
 8. Проаналізувати природні чинники, які визначили ступінь лісовкритості різних регіонів Африки.
 9. Назвати найвідоміші національні парки Африки та об’єкти заповідання.

Завдання 1. За картою «Екологічні проблеми» визначіть головні екологічні проблеми Африки. На побудованому фізико-географічному профілі позначте кольором регіони з екологічними проблемами природного та техногенного характеру. Письмово охарактеризуйте ці регіони та проаналізуйте причини виникнення екологічних катастроф.

Завдання 2. Використавши карти «Мінерально-сировинні ресурси», «Паливна промисловість», «Чорна металургія», «Кольорова металургія», «Хімічна промисловість», усно проаналізуйте вплив (прямий і побічний) мінерально-сировинного забезпечення Африки на природне середовище.

Завдання 3. Проаналізуйте карту «Земельні ресурси» та усно охарактеризувати природно-регіональні відмінності у їхній структурі та частці сільськогосподарських угідь від загальної площі земель.

Завдання 4. За картою «Лісові ресурси» усно охарактеризуйте особливості залісненості Африки. Встановіть природно-регіональні відмінності та поясніть їхні причини. Проаналізувавши карту «Лісова та деревообробна промисловість», назвіть природні чинники територіальних відмінностей у заготівлі деревини.

Завдання 5. На контурну карту нанесіть місця розміщення природоохоронних територій та підпишіть їхні назви. Різними кольорами позначте типи (національні парки, заповідники, резервати та ін.) природоохоронних територій. Окремо виділіть природні об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Завдання 6. Письмово охарактеризуйте один з природоохоронних об’єктів, який лежить на лінії запропонованого профілю. Вкажіть мету створення природоохоронного об’єкту, його площу, опишіть фауну і флору, що перебуває під охороною.

Список рекомендованої літератури

 1. Власова Т. В. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. В. Власова, М. А. Аршинова, Т. А. Ковалева. – Москва: Academіа, 2005. – 640 с.
 2. Довідковий атлас світу. – Київ: Картографія, 2010. – 328 с.
 3. Исаченко А. Г. Природа мира. Ландшафты / А. Г. Исаченко, А. А Шляпников. – Москва: Мысль, 1989. – С. 276-341.
 4. Физическая география материков и океанов: в 2 т.: Т. 2 / [Т. И. Кондратьєва, Б. А. Алексеев, Т. А. Ковалева и др.]. – Москва: Academіа, 2014. – 417 с.
 1. Биологический энциклопедический словарь. – Москва: Сов. энциклопедия, 1989. – 864 с.
 2. Букштынов А. Д. Природа мира. Леса / А. Д. Букштынов, Б. И. Грошев, Г. В. Крылов – Москва: Мысль, 1981. – С. 209-217.
 3. Вагнер Б. Б. Энциклопедия заповедных мест мира. Уникальный путеводитель по самым знаменитым национальным паркам и заповедникам / Б. Б. Вагнер. – Москва: Вече, 2006. – 480 с.
 4. Вагнер Ф. Х. Живой мир пустынь: пер. с анг. / Ф. Х. Вагнер. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1994. – 248 с.
 5. Вальтер Г. Растительность земного шара: пер. с нем.: в 3 т. Т. 1 / Г. Вальтер. – Москва: Прогресс, 1968. – 550 с.
 6. Водохранилища мира / [А. Б. Авакян, В. А. Шарапов, В. П. Салианкин и др.]. – Москва: Наука, 1979. – 287 c.
 7. Географический энциклопедический словарь. – Москва: Сов. энциклопедия, 1983. – 528 с.
 8. Гржимек Б. Серенгети не должен умереть: пер. с нем. / Б. Гржимек, М. Гржимек. – Москва: Мысль, 1968 – 240 с.
 9. Гржимек Б. Среди животных Африки: пер. с нем. / Б. Гржимек. – Москва: Мысль, 1973. – 336 с.
 10. Дмитревский Ю. Д. Великие африканские озера / Ю. Д. Дмитревский, И. Н. Олейников. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1969. – 216 с.
 11. Зедлаг У. Животный мир Земли: пер. с нем. / У. Зедла. – Москва: Мир, 1975. – 208 с.
 12. Иванов А. Н. Охраняемые природные территории / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. – Москва: Изд-во МГУ, 2003. – 117 с.
 13. Розин М. С. Минеральные богатства Африки / М. С. Розин. – Москва: Мысль, 1972. – 336 с.
 14. Розов Н. Н. Почвенный покров мира / Н. Н. Розов, М. Н. Строганова. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 291 с.
 15. Сахара: пер. с англ. / [Клаудсли-Томпсон Дж. Л. и др.]. – Москва: Прогресс, 1990. – 424 с.
 16. Снакин В. В. Экология и охрана природы. Словарь-справочник / В. В. Снакин. – Москва: Academia, 2000. –384 с.
 17. Экология человека. Словарь-справочник / [Н. А. Агаджанян и др.]. – Москва: КРУК, 1997. – 208 с.
 18. Энциклопедический справочник Африка: в 2 т. / [глав. ред. А .А. Громыко]. – Москва: Сов. энциклопедия, 1986–1987. – Т. 1. – 762 с., Т. 2. – 761 с.
 19. Cameron M. B. Kilimanjaro & East Africa: a climbing and trekking guide / M. B. Cameron // The Mountaineers Books, 2006 ISBN 0-89886-604-9 (англ.).

При копіюванні інформації обов’язкові прямі посилання на сторінки сайту та авторів матеріалів.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.

Ця дика Африка. Найвідоміші заповідники континенту. Частина 1

Божевільно красива первозданна Африка – саме те місце, де можна і потрібно, не довго думаючи, занурюватися у світ дикої природи і відчувати себе в незвичній ролі – ролі гостя в домі тварин, а не навпаки… Тут викидаєш із думок все неприродне і напускне, відчуваючи себе лише маленькою піщинкою у величезному захопливому світі…

Саме Африка пропонує досвідченому туристові те, чого не може запропонувати жоден континент світу: чистоту, первозданність і величезне різноманіття диких тварин, котрих раніше ви бачили тільки по Discovery. Так що не дивно, що саме тут, як риби після дощу, виростають все нові національні парки і заповідники, котрих зараз налічують близько 350. Кожен із них особливий і захопливий, але ми хотіли поділитися з вами най-най!

Серенгеті – найвідоміший

7547a0259717125b150b2bd05873378e-serengeti-national-park.jpg

Національний парк Серенгеті, розташований в Танзанії, – один із найстаріших і найпопулярніших заповідників Африки. Він простирається майже на 15 тис. кв. км і вважається однією з найбільш первозданних екосистем на планеті. Саме тут можна побачити найбільш вражаюче видовище у світі природи: процес міграції мільйонів антилоп гну, сотень тисяч зебр і газелей. Недарма назва парку з мови масай перекладається як «безкінечні рівнини». Щорічна міграція на тисячу кілометрів пролягає через унікальні місця, де земля нібито зливається з лінією обрію, а світ набуває свого первозданного вигляду. Незіпсована, незаймана природа разом із жорстокими правилами природного світу повністю перевертають свідомість на 180 градусів, вимітаючи з голови все зайве і залишаючи тільки незабутнє захоплення від побаченого.Фото lonelyplanet.com

Золоті Ворота – найбільш мальовничий

Цей унікальний заповідник легко міг би перемогти в номінації «Найкрасивіші заходи сонця Африки». Почнемо з того, що своєю поетичною назвою парк завдячує фермеру Ван Рінену, котрий зупинився тут на нічліг із дружиною далекого 1879 року. Він був зачарований краєвидом, що відкрився поглядові, коли промені вечірнього сонця забарвили схили гір Малуті в золотистий колір. Залиті світлом гори, що височіють по обидва боки долини, викликали в романтичного фермера асоціацію із золотими воротами. Особливо виділяється на тлі інших гора Брандваг, котрою тут можна милуватися практично з будь-якої точки. А біля підніжжя золотавих вечірніх вершин відкривається ще одна умиротворена картина – на свіжих блискучих луках здійснюють вечірній моціон стада антилоп. Цей парк – справді ідеальний варіант для вечірнього відвідування. Той момент, коли білі хмаринки поступово забарвлюються в рожевий колір і стають схожими на свіжі зефіри, а величні простори починають потопати у напівтемряві, наповнюючись загадковими силуетами місцевих мешканців – не передати словами.

Drakensberg Time Lapse, South Africa. from Martin Harvey on Vimeo.

Намакуа – найбільш зелений

Національний парк Намакуаленд, що простягнувся вздовж західного узбережжя ПАР, відомий насамперед своєю різноманітною флорою. Серед безкраїх просторів спекотного континенту цей африканський сад розквітає тисячею барв, оживляючи все довкола. Сезон цвітіння розтягується на період із серпня по жовтень, і в цей час у доволі великому парку стає тісно від напливу туристів, що побажали споглядати місцеву красу на власні очі. Найбільша тварина, що живе в цьому квітковому королівстві – антилопа, місцева живність тут переважно некрупна. Для відвідувачів у парку влаштовують захопливі тривалі поїздки на машинах або ж піші прогулянки 5-кілометровою стежкою. І перший, і другий варіант дають безцінну можливість зануритися у світ природи і побачити квіткове королівство у всьому його масштабі на відстані простягнутої руки.Фото greenplanet.pro

Масаи Мара – найбільш заселений

Національний заповідник Масаї Мара – сусід згаданого вище Серенгеті. Він не може конкурувати з рештою за величиною території, але за концентрацією представників тваринного світу – запросто! Тут мешкає сотня видів ссавців і майже п’ять сотень видів птахів. А мрія кожного любителя дикої природи – слони, леопарди, гієни, зебри, леви, носороги – тут взагалі зустрічаються по всій території парку. Але найулюбленіше місце мешканців заповідника – біля річки Мара. Парк має міцний взаємозв’язок із Серенгеті: із сусіднього парку у Масаї-Мара із середини літа по середину осені мігрують антилопи гну і зебри. Численні стада диких тварин, що живуть своїм життям і не звертають жодної уваги на юрби роззяв, заворожують.

Masai Mara from Shawn Landersz on Vimeo.

Сентрал-Калахарі – найбільш пустельний

oryx_media_1020515057.jpg

Мисливський заповідник Сентрал-Калахарі розташувався посеред пустелі Калахарі і займає площу майже 53 тис. кв. км. Уявляючи собі пустелю, ми бачимо щось безжиттєве й одиноке. Але місцевість Калахарі цілком придатна для життя, а тутешня фауна багата як на рідкісних тварин, так і на вельми поширених. У різних оазах пустелі в тіні дерев тут можна побачити гордих жирафів, левів, леопардів і гієн. Є тут загадкове місце, котре жителі прозвали Примарною Долиною. Це давнє засохле русло річки пролягає на кілька кілометрів вздовж заповідника. Якщо пощастить, то тут можна побачити міраж у вигляді безкрайого озера, вода в котрому виблискує під променями спекотного сонця. Для активних відвідувачів у заповіднику влаштовують сафарі в джипах з відкритим верхом, різноманітні пішохідні екскурсії і нічні прогулянки пустелею. Усе це відбувається в супроводі професійних гідів – вихідців із місцевих племен, котрі знають місцевість як свої п’ять пальців.
Фото travelexp.me

Головне фото i.assetzen.net

ГДЗ Географія 7 клас. Підручник [Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.] 2020

ЧИ ЗНАЮ
1. Які стихійні явища виникають на материку найчастіше?
На Африканському континенті дуже небезпечними для людини є різноманітні явища природи, зокрема тривалі пилові бурі. На Африканському континенті дуже небезпечними для людини є різноманітні явища природи, зокрема тривалі пилові бурі.
2. Які природоохоронні території поширені в Африці?
З метою збереження органічного світу на материку створено національні парки. Це природоохоронні території, де поряд з науковою діяльністю дозволено обмежений туризм. До відомих національних парків Африки належать Серенгеті, Нгоронгоро, парк Кіліманджаро, Амбоселі, Королеви Єлизавети, водоспад Вікторія. Ці унікальні природні комплекси перебувають під охороною не тільки тієї держави, на території якої розміщені, а й усього людства, оскільки їх занесено до списку Світової природної спадщини ЮНЕСКО.
ЧИ РОЗУМІЮ
3. Як охороняють дику природу в Африці?
Не можна вбивати диких тварин. Заборонено браконьєрство.
4. Чим відрізняються екологічні проблеми вологих екваторіальних лісів і саван та рідколісся?
Екваторіальних лісів — Так, у зоні вологих екваторіальних лісів Африки вплив людини на природу проявляється здебільшого через часткову вирубку лісу. У гірських районах важкі стовбури зрубаних дерев, скочуючися схилами, дуже ушкоджують ґрунтовий покрив, посилюючи його руйнування — ерозію ґрунту.
Саван — Значний вплив людини на природу відчувається в зоні африканських саван. Так, у багатьох районах саван з метою розвитку землеробства ще й досі застосовують вогняно-підсічну систему господарювання. Через таке господарювання спалюється природна рослинність, зменшується родючість ґрунтів. Унаслідок збільшення поголів’я худоби перевантажуються й виснажуються пасовища, руйнується ґрунтово-рослинний покрив. Усе це призводить до розширення зони пустель.
ЧИ ПОЯСНЮЮ
5. Чому в Африці відбувається інтенсивне опустелення саван і рідколісся?
Руйнується ґрунтово-рослинний покрив. Усе це призводить до розширення зони пустель, через вирубку лісів.
6. Чому екологічні проблеми на материку потребують обов’язкового вирішення?
Тому що скоро цей материк стане не придатним для існування, не тільки тварин, а йлюдей.

Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

ГДЗ Географія 7 клас. Зошита для практичних робіт [Стадник О.Г.] 2018

У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до зошита для практичних робіт для закладів загальної середньої освіти з географії 7 клас. Видавництво «Ранок», Харків. Автор зошита: Стадник О.Г. Рік видання 2018. Нова програма 2018-2020 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /.

ГДЗ Географія 6 клас. Підручник [Бойко В.М., Міхелі С.В.] 2019

У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 6 клас. Видавництво «Сиция» Харків. Автори підручника: Бойко В.М., Міхелі С.В. Рік видання 2019. Нова програма 2015-2019 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /.

Атлас. Географія 7 клас [2015]

У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для загальної географії 7 клас. Видавництво «Картографія». Рік видання 2015. (Нова програма).

ГДЗ Географія 7 клас. Зошит практикум [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2015

У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до практикума материків і океанів за програмою 12-річної школи з географії 7 клас.

ГДЗ Географія 7 клас. Зошит для контролю навчальних досягнень учнів [Вовк В.Ф.] 2015

У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до комплексного зошита для контролю знань та навчальних досягнень учнів з географії материків і океанів 7 клас.

§ 17. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми

Більша частина Африки має несприятливі для життя та господарської діяльності людей природні умови. Посушливі області, піщані та кам’янисті простори, зони можливих катастрофічних посух, надмірно зволожені території займають майже 2/3 площі материка.

Рис. 1. На території Африки неподалік від столиці Гани — Аккри розташоване одне з наднебезпечних та антиекологічних місць на планеті — місто-звалище Агбогблоші. Сюди з усього світу звозять електронне сміття: спрацьовані телевізори, комп’ютери, мобільні телефони, принтери та іншу техніку. У ґрунти та повітря потрапляють ртуть, соляна кислота, миш’як, важкі метали, свинцевий пил та інші забруднювачі, концентрація яких у сотні разів перевищує гранично допустимі норми. Середній вік жителів міста становить лише 12—20 років.

Неправильне ведення господарства часто призводить до посилення прояву стихійних явищ і загострення екологічних проблем (рис. 1). Порівняно з іншими континентами Африка має найбільш загрозливі темпи та розміри деградації унікальних природних комплексів. Питання їхньої охорони та збереження є вкрай важливими для багатьох країн Африки.

1. Стихійні явища природи.

Одне з найбільш згубних стихійних лих Африканського континенту — посухи. Кілька останніх десятиліть тут спостерігається посилення тривалості посух і зниження стоку річок. Ці процеси пов’язані не лише з кліматичними змінами, але і з постійною господарською діяльністю людини, що впливає на ліси та савану.

Особливо страждають жителі саван, прилеглих до Сахари. Так, у 2011 р. тривала посуха в Північно-Східній Африці поставила під загрозу життя понад 12 млн осіб. У 2013 р. в Намібії був оголошений надзвичайний стан: через сильну посуху було втрачено понад 90 % посівів продовольчих культур.

Виснажливі посухи змінюються періодами дощів руйнівної сили. Заливні дощі часто стають причиною сильних повеней, через які страждають посіви культурних рослин. Потоки води просто змивають їх разом із верхніми шарами ґрунту, а також руйнують житла, мости, що призводить до численних людських втрат.

Найбільша кількість опадів була зареєстрована на території Екваторіальної Африки — 350 мм на добу! (Для порівняння: в Україні в середньому випадає 550—650 мм на рік.)

Повені також викликають поширення небезпечної хвороби — малярії та паразитичних інфекцій. Багато лиха приносять нашестя сарани та муха цеце.

Рис. 2. Квагга — вимерлий підвид рівнинної зебри, що жив у Південній Африці. Багато років тому багатотисячні табуни квагг населяли околиці річки Лімпопо. Наприкінці XVIII — у XIX ст. голландські колоністи почали відтісняти їх, займаючи землі під посіви та пасовища. Квагги не відрізнялися смачним м’ясом, проте з їхніх шкір робили ремені, а зі шлунка — бурдюки для води. До того ж фермери відстрілювали квагг, вважаючи їх конкурентами свійських тварин. Останніх квагг було знищено в 1880 р. Вони є найбільш типовим прикладом зникнення тварин із вини людини.

2. Екологічні проблеми.

Зміна природних комплексів материка почалася ще в епоху його колонізації європейцями. Вивезення коштовної деревини, вирубування лісів призвели до збільшення площі саван, виснаження ґрунтів. Наслідком неправильного ведення сільського господарства (випалювання лісів, надмірне випасання худоби) протягом століть стало посилення процесів опустелювання. За останні 50 років площа Сахари збільшилася на 650 тис. км 2 (це навіть більше за площу України).

Значна кількість великих тварин в Африці, особливо в саванах, привернула увагу любителів полювання. Як результат, деякі види тварин були повністю знищені (рис. 2), а інші перебувають під загрозою зникнення (носороги, слони, леви, жирафи тощо).

Вивченню екологічних проблем Африки та захисту її природи присвятили своє життя вчені-натуралісти, письменники, серед яких Л. Котлоу, Дж. Даррелл, Дж. Адамсон. Якби тварини вміли говорити, то напевно б сказали слова подяки і відомому вченому й мандрівнику Б. Гржимеку, невтомна діяльність якого врятувала життя тисяч тварин і поклала початок утворенню нових національних парків у Танзанії.

3. Світова природна спадщина ЮНЕСКО в Африці.

Для збереження унікальної природи Африки, захисту тварин від винищування в африканських країнах від 30-х рр. XX ст. почали розроблятися спеціальні програми. Основними напрямками запровадження цих програм є створення заповідних територій, віднесення унікальних природних об’єктів материка до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Рис. 3. Національний парк Серенгеті.

У 1972 р. Міжнародна організація ЮНЕСКО прийняла Конвенцію про охорону Світової спадщини. Об’єктами природної спадщини стають рідкісні за красою гори та печери, лісові масиви, озера, водоспади тощо. Культурна спадщина представлена унікальними шедеврами людської діяльності. Усі об’єкти Світової спадщини перебувають під охороною міжнародного права.

На території Африки є понад 40 об’єктів природної спадщини ЮНЕСКО. Серед них — всесвітньо відомі національні парки Танзанії — Серенгеті (рис. 3), Нгоронгоро, Кіліманджаро. Серенгеті є лідером за кількістю видів і загальною кількістю тварин в Африці. У межах парку живуть понад 1,5 млн представників великих ссавців, переважно копитних. Тут можна побачити близько 35 видів тварин рівнинних територій, у тому числі «велику п’ятірку» — слонів, носорогів, левів, бегемотів і буйволів.

На півдні Африки розташований водно-болотний район Сент-Лусія — 328 тис. гектарів заповідної території, де під захистом перебувають кілька екосистем: від прибережних дюн, коралових рифів та протяжних піщаних пляжів до озер, боліт та лісів, які населяють безліч різноманітних представників флори і фауни.

Ще один унікальний природний об’єкт Африки — кратер Вредефорт. Він утворився від удару астероїда діаметром 250—300 км. Вік кратера оцінюється у понад 2 млрд років. Його вважають найбільшим на планеті утворенням, що виникло через контакт планети з іншими космічними тілами.

Однією з найвизначніших пам’яток Африки, що належать до Світової природної спадщини ЮНЕСКО, є водоспад Вікторія.

Головне

• Значні території Африки відчувають на собі вплив різноманітних стихійних явищ природи, найбільш масштабними з яких є посухи.

• Господарська діяльність на материку призвела до виникнення екологічних проблем — опустелювання, збідніння органічного світу, поширення небезпечних хвороб. Поглиблюють екологічні проблеми примітивні методи господарювання, браконьєрство, економічна відсталість африканських країн.

• Важливу роль у збереженні та відновленні унікальної природи материка відіграють природоохоронні території, віднесення природних об’єктів до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Запитання та завдання для самоперевірки 1. Назвіть стихійні явища природи, поширені на території Африки. Якими є причини їх виникнення? 2. Чи можливо запобігти опустелюванню африканських саван? 3. У чому полягає сутність основних екологічних проблем Африки? 4. Чи можна стверджувати, що господарська діяльність людини найчастіше спричиняє виникнення та поширення стихійних лих? 5. Які заповідники та національні парки Африки мають світову популярність? 6. Наведіть приклади об’єктів природної спадщини ЮНЕСКО в Африці.

Практичне завдання

На карті природних зон Африки в атласі знайдіть заповідники та національні парки, позначте їх на контурній карті. Укажіть, у яких природних зонах вони розташовані.

Працюємо в групах

Уявіть, що вас зарахували до складу експертної групи вчених, які вивчають вплив господарської діяльності людей на природу Африки. Складіть звіт «Наслідки зміни природи Африки» у вигляді таблиці (у зошиті).

Назва природної зони

Види господарської діяльності

Наслідки впливу господарської діяльності

Пропоновані заходи для охорони

Працюємо самостійно

У 30-ті рр. XX ст. бельгійський географ Ж.-П. Гарруа написав книгу «Африка — умираюча земля». Дізнайтесь, які проблеми Африканського континенту аналізує автор у своїй книзі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *